Voordelen payrolling

Payrolling via MF Payroll biedt uw organisatie vele voordelen:

» Minder rompslomp

Wij nemen de administratieve rompslomp van u over. Wij verzorgen de complete loonadministratie, aanmeldingen bij instanties, inhoudingen en afdrachten werkgeverslasten, contractbeheer, salarisverwerking en ziek- en hersteldmeldingen. 


» Meer gemak 

Via Mijn MF Payroll kunt u op ieder gewenst moment via een persoonlijke inlog eenvoudig medewerkers aanmelden, gegevens van payrollmedewerkers inzien, declaraties goedkeuren en facturen bekijken. Mijn MF Payroll is 24/7 beschikbaar voor zowel u als de payrollmedewerker.

» Minder risico's

MF Payroll is juridisch werkgever. Wij bieden de payrollmedewerker een tijdelijke arbeidsovereenkomst en nemen een groot deel van de werkgeverstaken en -risico's voor onze rekening. U kunt tevens de financiële risico's bij ziekte of arbeidsonge-schiktheid laten uitsluiten.


» Goed werkgeverschap

De arbeidsvoorwaarden voor de payrollmedewerker worden gebaseerd op uw eigen cao. Er zijn dus geen verschillen (m.u.v. pensioen) in de arbeidsvoorwaarden met uw eigen vaste medewerkers. Daarnaast staan wij u en uw payrollmedewerker bij met vragen, deskundig advies en informatie over veranderende wetgeving.