Aan het werk via MF Payroll

Gefeliciteerd! Je gaat aan het werk via MF Payroll. MF Payroll is een professionele payroll organisatie gevestigd in Groningen. Wij zijn onderdeel van de MF Groep. MF Groep ondersteunt al 40 jaar bedrijven in Noord-Nederland met een brede personele dienstverlening, gericht op uitzenden, payroll, detacheren, werving & selectie, poolmanagement en inhouse services.

Onze naam kenmerkt ons
MF staat voor Mutua Fides, oftewel wederzijds vertrouwen. Dit is het uitgangspunt van ons handelen. Wij zijn voor opdrachtgevers en medewerkers een betrouwbare en betrokken partner en werkgever.

Jouw werkgever
Bij payroll ga je bij het bedrijf aan de slag, maar komt bij MF Payroll op de loonlijst te staan. Het bedrijf zorgt voor dagelijkse aansturing en begeleiding. Wij zijn jouw juridisch werkgever en verzorgen de complete loonadministratie; van contractbeheer tot salarisverwerking.

Wij staan je graag bij met antwoorden op je vragen en deskundig advies. Hieronder vind je antwoord op de meest gestelde vragen. Heb je een vraag die er niet tussen staat? Neem dan contact op met MF Payroll. 

Wat ga ik verdienen?

De salarisberekening hangt af van de afspraken die MF Payroll met de opdrachtgever waar je gaat werken heeft gemaakt. In principe wordt de beloningsregeling van de opdrachtgever toegepast, maar het kan ook zijn dat de beloningsregeling uit de CAO voor Uitzendkrachten voor jou geldt. De hoogte van het salaris is afhankelijk van de functie, jouw opleidingsniveau, werkervaring en leeftijd. De functiegroep en het feitelijk loon staan vermeld in je contract.

Hoe geef ik mijn gewerkte uren door?

Het doorgeven van de gewerkte uren is afhankelijk van de afspraken die wij met het bedrijf waar je gaat werken (opdrachtgever) hebben gemaakt. Zij kunnen ervoor kiezen om de gewerkte uren zelf door te geven via Mijn MF Payroll, maar ze kunnen er ook voor kiezen om dat door jou te laten doen. De gewerkte uren worden aansluitend door de opdrachtgever gecontroleerd en goedgekeurd, waarna de verloning en facturatie plaatsvindt.

Voor aanvang van de werkzaamheden word je geïnformeerd over de wijze waarop je de gewerkte uren kunt doorgeven. 

Wanneer wordt mijn loon uitbetaald?

Wekelijks wordt het salaris berekend aan de hand van jouw digitale declaratie, waarop de gewerkte uren worden ingevuld. Het is belangrijk dat je de gewerkte uren op de declaratie elke week invult en/of controleert. Zijn de uren correct ingevuld én woensdagochtend vóór 12.00 uur via Mijn MF Payroll door de opdrachtgever geaccordeerd en afgerond? Dan vindt de betaling normaliter dezelfde week plaats.

Waar kan ik mijn loonstrook terugvinden?

Nadat alle declaraties zijn verwerkt worden de salarissen uitbetaald en de loonstroken klaargezet. Jouw loonstrook kun je terug vinden op Mijn MF Payroll

Bouw ik ook pensioen op?

Als je 21 jaar of ouder bent en minimaal 26 weken via MF Payroll hebt gewerkt, heb je recht op pensioenopbouw op grond van de Basispensioenregeling. De premie bedraagt 2,6% van het bruto loon en wordt volledig door MF Payroll betaald.

Na in totaal 78 weken ga je over naar het pluspensioen. De premie bedraagt dan 12% van het brutoloon, waarvan je zelf ook 4% afdraagt. De overige 8% van de premie wordt door MF Payroll betaald.

Beide pensioenregelingen worden afgestort bij het pensioenfonds voor uitzendkrachten (StiPP).

Hoe vraag ik verlof aan?

Als je via MF Payroll werkt, heb je naast de normale beloning recht op reserveringen voor vakantiedagen en vakantiegeld. Deze reserveringen worden berekend aan de hand van een percentage van het bruto uurloon. Je kunt vakantiedagen aanvragen wanneer je daar voldoende saldo voor hebt opgebouwd.

Na akkoord van de opdrachtgever kun je via Mijn MF Payroll je verlof aanvragen. Uiteraard wordt bij de verwerking van de aanvraag gekeken naar je openstaande saldo.

Hoe meld ik mij ziek?

Indien je ziek bent, dien je je persoonlijk, vóór aanvang van de werkzaamheden, doch uiterlijk vóór 09.00 uur op de dag van ziekte, ziek te melden bij het bedrijf waar werkt én bij MF Payroll.

Als je tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meld je dit bij je direct leidinggevende van het bedrijf waar je tewerkgesteld bent én bij MF Payroll. 

De ziekmelding moet door jou zelf worden gedaan. Een ziekmelding door iemand anders wordt alleen geaccepteerd indien daarvoor een goede reden is.

Ik heb een klacht, waar kan ik dat melden?

Een klacht kun je telefonisch of schriftelijk melden bij MF Payroll of bij het hoofdkantoor van MF Groep. De contactgegevens van het hoofdkantoor vindt u hier.