Wat als je medewerker ziek wordt?

Als je werknemer (langdurig) ziek wordt, ben je als werkgever verplicht om - samen met je werknemer en de arbodienst - ervoor te zorgen dat jouw zieke werknemer zo snel mogelijk en op verantwoorde wijze weer aan het werk kan. Hoe je dat doet? In dit blog vind je een schematische weergave van de stappen die je moet doorlopen volgens de Wet verbetering poortwachter.

Ziekte medewerker_


Stap 1: Ziekmelding bij arbodienst

Als de werknemer ziek wordt, moet hij dit doorgegeven aan de werkgever. Is de werknemer langer dan een paar dagen ziek, dan moet je dit als werkgever tijdig (soms binnen een week) melden bij de arbodienst of de bedrijfsarts.

Stap 2: Probleemanalyse

Is er sprake van langdurige ziekte, dan moet er binnen 6 weken na de ziekmelding een probleemanalyse zijn geschreven door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts geeft een oordeel over de ziekte, beschrijft de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer en geeft aan wat nodig is voor een mogelijke (eventueel gedeeltelijke) werkhervatting.

Stap 3: Plan van aanpak (PVA)

Op basis van de probleemanalyse stel je uiterlijk in de 8e week samen met de werknemer een plan van aanpak op, ook wel het re-integratieplan genoemd. Hierin staat hoe de werknemer zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk kan. 

Stap 4: Evaluatie en bijstelling PVA

Minstens eenmaal in de 6 weken bespreek je samen met je werknemer hoe het gaat met de re-integratie. Deze gesprekken leg je vast in de (eerstejaars) evaluatie. Zo nodig stel je het plan van aanpak bij.  De bedrijfsarts wordt ook regelmatig op de hoogte gesteld van het verloop van uw re-integratie.

Stap 5: Ziekmelding bij UWV

Na 42 weken ziekte moet je als werkgever de ziekmelding doorgeven aan het UWV.

Stap 6: Eerstejaarsevaluatie

Na 1 jaar ziekte vindt de eerstejaarsevaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie beoordeel je samen met je werknemer de voortgang van de re-integratie en leg je eventueel nieuwe afspraken vast. Het is verstandig om de bedrijfarts bij de evaluatie te betrekken.

Stap 7: Aanvraag WIA

De werknemer moet na het tweede ziektejaar uiterlijk in week 93 een WIA-uitkering aanvragen. Hij krijgt hierover in week 88 een bericht van het UWV. Een WIA-aanvraag bestaat uit het plan van aanpak, de eerstejaarsevaluatie, een eindevaluatie van het plan van aanpak, medische informatie (inclusief probleemanalyse) en een actueel oordeel van de bedrijfsarts.

Stap 8: Ontslag, WIA uitkering en doorgaan met re-integratie bij werkgever

De WIA-aanvraag wordt door het UWV getoetst, dit is de poortwachterstoets. Het UWV beoordeelt of je er als werkgever en werknemer alles aan hebt gedaan om de instroom in de WIA te voorkomen. Ook nodigen zij de werknemer uit voor een WIA-onderzoek. 

Taken werkgever uitbesteden?

De taken van de werkgever en bijbehorende kosten bij een langdurig verzuim liegen er niet om! Wil je dit liever uitbesteden? Overweeg dan om je medewerkers bij een payrollbureau onder te brengen. Het payrollbureau is namelijk de juridisch werkgever van payrollmedewerkers. De werkgeverstaken en loondoorbetalingsverplichting komen dus voor rekening van de payrollorganisatie. 

Wil je hier meer over weten? 
Dowload dan ons gratis whitepaper Payrolling: meer focus op je core business en lees wat we voor jou kunnen betekenen. 

Download ons gratis whitepaperMockup

 


Meer blogs lezen

Benieuwd naar de andere blogs die wij hebben geschreven over payroll?

Ga naar overzicht blogs